B A G G R U N D

Nyere forskning viser, at hver tredje skolebarn i Danmark har så store motoriske vanskeligheder, at deres generelle indlæringsevne er påvirket. Flere danske børn går glip af vigtig læring og udvikling alene på grund af deres motoriske udfordringer. I værste tilfælde risikerer vi, at disse børn i en tidlig alder stigmatiseres og sygeliggøres som følge af deres adfærd.

 

I en konkret undersøgelse (Brodersen og Pedersen, 2008) blev de motoriske kompetencer hos 500 danske børn undersøgt. Man fandt, at cirka halvdelen af børnene meget tidligt havde vanskeligheder relateret til mindst én af de tre primære sanser. Denne tendens blev mere markant i alderen 19 måneder til 3,7 år – altså i en alder, hvor langt de fleste børn opholder sig en stor del af deres vågne timer i et pædagogisk pasningstilbud. Forældrene har naturligvis det overordnede ansvar for deres børns udvikling, men undersøgelsen understreger vigtigheden af, at det pædagogiske personale også har fokus på den motoriske udvikling.

 

Tidligere var man optaget af såkaldte milepæle i børns motoriske udvikling som for eksempel, hvornår klarer barnet genkendelige færdigheder som at sidde, kravle, gå og løbe. I dag ved vi, at udviklingen foregår mindre lineært, og at det er kvaliteten af bevægelserne, vi skal være opmærksomme på. Det har stor betydning for den generelle udvikling, at barnet får et bredt og varieret bevægerepertoire. Fysiske rammer der inviterer til bevægelse og motoriske eksperimenter hos børnene er med til at fremme denne udvikling og bør prioriteres. Den tidlige indsats gør også i denne sammenhæng en stor forskel, og et PHYSIONAUT-forløb i jeres institution sætter skub i udviklingen gennem såvel teoretisk som praktisk kompetenceudvikling af det pædagogiske personale.

 

 

 

 

Motorik for de 0-6 årige

PHYSIONAUT

KOMPETENCEUDVIKLING FOR PÆDAGOGER