F A K T A

Teoriforløbet er sammensat af to oplæg, der hver varer tre timer. Ét oplæg i forbindelse med forløbets opstart og ét oplæg, når I er nået halvvejs i det praktiske forløb. Dertil kommer et kortere formøde med institutionsbesøg i forbindelse med første oplæg. Forløbet afsluttes med et evalueringsmøde, der varer to timer. Det praktiske forløb består af fire sessions á 45 minutter per gruppe bestående af fem børn og to pædagoger.

 

Teorioplæggene kan stå alene, men det er vores erfaring, at man opnår bedst vidensintegration og varig effekt ved at vælge hele PHYSIONAUT-forløbet. For yderligere information og tilbud send os venligst en mail.

 

 

 

 

Motorik for de 0-6 årige

PHYSIONAUT

KOMPETENCEUDVIKLING FOR PÆDAGOGER