I N D H O L D

Praktiske forløb og grundige teorioplæg i institutionen styrker pædagoger i at stimulere børns motoriske udvikling specifikt og relevant. Undervejs skærpes evnen til at skelne imellem de børn, hvis udvikling blot er forsinket og dem, der har reelle modulationsforstyrrelser. PHYSIONAUT-forløbet indledes med et teoretisk oplæg og følges op med et teorioplæg halvvejs i det praktiske forløb. Teorioplæggene har til formål at skabe overblik over barnets motoriske udvikling i henhold til den nyeste viden på området.

 

De teoretiske oplæg belyser blandt andet:

 • Samspillet mellem neurologisk modning, dynamisk systemteori, sanseintegration, udviklingspsykologi og biomekaniske forhold
 • Begrebet balance, herunder postural kontrol
 • De primære sanser
 • Omgivelsernes betydning for den sansemotoriske udvikling
 • Hvad er dyspraksi?
 • Hvad er modulationsforstyrrelse?
 • Nyttige tips til at spotte de børn, der har brug for støtte uden for det pædagogiske pasningstilbud

   

Den teoretiske viden integreres i praktiske forløb i institutionen. Der arbejdes i små grupper, og fysioterapeuten guider personalet til at udfordre børnene gennem målrettet leg. Der støttes i at analysere børnenes bevægelser således, at pædagogerne i højere grad bliver i stand til at få øje på ressourcer og svagheder.

 

De praktiske forløb rummer blandt andet:

 • Inspiration til opbygning af stimulerende miljøer i dagligdagen
 • Overvejelser i forhold til målrettet leg. Hvilken ressource vil jeg styrke med denne aktivitet og hvordan?
 • Hvordan tilpasser vi aktiviteterne, så vi stimulerer relevant?
 • Faglig dialog om børnenes reaktioner. Hvad ser vi? Er der noget, vi bør være særligt opmærksomme på?

 

 

 

 

Motorik for de 0-6 årige

PHYSIONAUT

KOMPETENCEUDVIKLING FOR PÆDAGOGER